Šios privatumo sąlygos (toliau – “Sąlygos”) nustato pagrindinius principus bei tvarką, kuria remdamasis UAB “Internetiniai projektai” tvarko asmeninius GetIshop paslaugos naudotojų ir svetainės GetIshop.lt lankytojų pateiktus duomenis. UAB “Internetiniai projektai” renka žmonių, kurie kreipėsi elektroniniu laišku, elektroninius pašto adresus bei informaciją, kuri suvedama užsakant GetIshop.lt parduotuvės nuomos paslaugą. Ši informacija reikalinga, tinkamai vykdyti internetinės parduotuvės nuomos paslaugą. Tačiau be raštiško Jūsų sutikimo, mes neatskleisime ir neperduosime Jūsų asmeninės informacijos trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalėsime tai padaryti.

Kai Jūs užsisakote paslaugą, mes prašome nurodyti elektroninio pašto adresą, ir jeigu toliau naudositės paslauga, tai taip pat parašome nurodyti vardą ir pavardę, asmens kodą, adresą (jeigu paslauga užsakoma įmonės vardu – įmonės pavadinimą, įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą, adresą), telefono numerį. Ši informacija mums reikalinga išrašanti sąskaitas už teikiamas internetinės parduotuvės nuomos paslaugas, susisiekti kilus neaiškumams ar nesklandumams, informuoti apie sistemos atnaujinimus, pateikti informaciją apie mūsų naujas paslaugas, atlikti apklausas.
Vykdydami elektroninę prekybą, Jūs gausite savo klientų asmeninę ir kontaktinę informaciją. Sutikdami su GetIshop paslaugos Naudojimosi sąlygomis, Jūs pasižadate gerbti savo klientų privatumą, be jų sutikimo neatskleisti, neperduoti, neparduoti jų pateiktos asmeninės ir kontaktinės informacijos trečiosioms šalims.

Pateikdami savo asmeninius ir kontaktinius duomenis, Jūs sutinkate, kad ši informacija bus naudojama šiose Sąlygose nurodyta tvarka.

Mes pasiliekame sau teisę keisti šias Sąlygas, pakeisdami jas www.getishop.lt tinklapyje. Todėl rekomenduojame, retkarčiais peržiūrėti privatumo sąlygas ir jų atnaujinimus.