Registruodamiesi ir kartu užsisakydami GetIshop.lt internetinės parduotuvės nuomos paslaugą (toliau vadinama „Paslauga“) Jūs sutinkate su šiomis taisyklėmis ir sąlygomis („Naudojimosi taisyklės“). Kiekvienai naujai pridėtai funkcijai ar įrankiui taip pat taikomos šios Naudojimosi taisyklės. GetIshop.lt pasilieka sau teisę papildyti ar keisti Naudojimosi taisykles ir atnaujinimus skelbti savo internetinėje svetainėje. Todėl mes rekomenduojame retkarčiais apsilankyti mūsų tinklapyje ir pažiūrėti ar nėra Jums aktualių pasikeitimų Naudojimosi taisyklėse. Naujausią Naudojimosi taisyklių versiją ir paskelbtus atnaujinimus galite peržiūrėti adresu http://getishop.lt/naudojimosi-salygos.

Registracijos sąlygos

Paslauga yra prieinama tik asmenims, kurie yra teisiškai veiksnūs, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka. Naudodamiesi Paslaugomis, jūs patvirtinate, kad:

 1. Jums jau yra 18 arba daugiau metų;
 2. Jeigu registruojatės kaip juridinis asmuo, Jūs patvirtinate, kad turite teisę ir įgaliojimus užsakyti Paslaugą įmonės vardu;
 3. Jūsų registracijos anketoje pateikta informacija yra teisinga, tiksli, nepasenusi ir išsami. Pasikeitus jai, Jūs nedelsiant šią informaciją atnaujinsite.
 4. Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos metu įvesto slaptažodžio saugumą ir konfidencialumą. Jūs užtikrinate prisijungimo duomenų saugumą ir pilnai atsakote už asmenų, prisijungusių prie parduotuvės administracijos Jūsų vardu, atliktus veiksmus.

Turinys

 1. Jūs atsakote už parduotuvėje patalpintus tekstus, nuotraukas, vaizdo ir muzikos įrašus, kitus grafinius elementus, nuorodas ir kitą informaciją (toliau – „Turinys“), kuris buvo patalpintas į parduotuvę su Jūsų prisijungimo duomenimis.
 2. Įkeldami Turinį į parduotuvę, Jūs sutinkate, kad šis Turinys bus pasiekiamas kitiems interneto lankytojams ir jie ją galės peržiūrėti.
 3. Jūs parduotuvėje neįkelsite pornografijos, smurto, rasizmo propagavimui, žmogaus laisvę, teises ir orumą žeidžiančios informacijos, piratinės produkcijos platinimui bei kitos Lietuvos Respublikos teisės aktais numatytos informacijos.
 4. Neįkelsite Turinio, kuris yra užkrėstas virusu ar kita kenkėjiška programa, galinčia pakenkti programinį kodą.
 5. Mes pasiliekame teisę pašalinti Turinį ir pačią parduotuvę, kurioje yra pateikta neteisėta, grasinanti, šmeižianti, įžeidžianti, nešvanki, kurstanti , pornografinė, pažeidžiamos trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisės, asmens ar viešumo teises informacija, ar kita medžiaga, už kurios platinimą gali būti patraukta civilinėn ar baudžiamojon atsakomybėn.

Paslauga

 1. Įsipareigojate UAB “Internetinių projektų” Paslaugas naudoti tik internetinei prekybai vykdyti.
 2. GetIshop.lt pasilieka teisę keisti arba nutraukti paslaugos tiekimą be priežasties ir be išankstinio įspėjimo bet kuriuo metu.
 3. GetIshop.lt pasilieka teisę atsisakyti teikti paslaugas.
 4. Naudodamiesi Paslauga, Jūs patys prisiimate riziką, kad ji gali neatitikti išankstinių Jūsų lūkesčių.
 5. GetIshop.lt negarantuoja, kad sistema veiks be sutrikimų ir joje nepasitaikys klaidų. Tačiau stengsimės išvengti sutrikimų, o jeigu jie pasitaikys, tai pašalinsime juos kaip įmanoma skubiau.

 

Atsiskaitymai

 1. Sąskaitos išrašomos pagal Jūsų pasirinktą planą. Planai ir kainos yra pateikiamos www.getishop.lt svetainėje, adresu http://getishop.lt/planai-ir-kainos. GetIshop.lt pasilieka teisę keisti planų kainas, tačiau apie kainų pakeitimus Jus informuosime iš anksto.
 2. Ataskaitinis laikotarpis už Paslaugas yra kalendorinis mėnuo.
 3. GetIshop.lt suteikia Jums galimybę 14 kalendorinių dienų nemokamai naudotis parduotuve (toliau –„Bandomasis laikotarpis“), kad galėtumėte išbandyti parduotuvės galimybes bei nuspręsti ar parduotuvė atitinka Jūsų lūkesčius.
 4. Mokesčiai pradedami skaičiuoti sekančią dieną pasibaigus Bandomajam laikotarpiui.
 5. Jeigu Mokesčiai pradėti skaičiuoti ne pirmą atitinkamo atsiskaitymo laikotarpio dieną, pirmo atsiskaitymo laikotarpio fiksuotas mokestis bus proporcingas naudojimosi dienų skaičiui.
 6. GetIshop.lt iki kiekvieno kalendorinio mėnesio 5 dienos pateikia Jums sąskaitą, kurioje nurodomi praėjusio ataskaitinio laikotarpio Paslaugų mokesčiai. Sąskaita pateikiama elektroniniu būdu į registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu. Jeigu pageidaujate, kad sąskaitą siųstumėme kitu adresu, kreipkitės elektroniniu paštu info@getishop.lt.
 7. Jūs įsipareigojate visiškai atsiskaityti už Paslaugas pagal GetIshop.lt pateiktą sąskaitą per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos, sumokėdamas mokesčius į GetIshop.lt nurodytą banko sąskaitą. Negavęs sąskaitos už Paslaugas, suteiktas praėjusį mėnesį, iki 5 kalendorinės einamojo mėnesio dienos, privalote kreiptis į GetIshop.lt dėl sąskaitos pateikimo. Jei Jūs nesikreipė, laikoma, kad sąskaitą už Paslaugas gavote laiku.
 8. GetIshop.lt pinigų gražinimo nedaro.

 

Nutraukimas

 1. Jūs galite laisvai ir bet kada galite nutraukti Paslaugos naudojimosi, pašalindami savo sukurtą sąskaitą arba apie Paslaugų nutraukimą pranešę info@getishop.lt .
 2. Pašalinę savo sukurtą sąskaitą, Jūs taip pat pašalinsite visą parduotuvės Turinį ir jos nustatymus ir jų nebus galima atstatyti.
 3. GetIshop.lt turi teisę nutraukti arba sustabdyti paslaugos teikimą, jeigu per numatytą laikotarpį neatsiskaitote už Paslaugų teikimą arba jeigu pažeidžiate kitas Naudojimos sąlygų taisykles.